Maak een nieuwe start !!

 

“Help, ik zit in de problemen!”.
We maken een afspraak voor een eerste gesprek: vastgelopen op zijn werk – ruzie met zijn baas – onbegrip bij collega’s – ziekteverlof – werkeloos – machteloos – woedend – lusteloos – zinloos ……… Helemaal niet leuk en zeer ongezond.
Als ik de cliënt vraag naar zijn jeugd, komen gegevens naar boven als: een groot gezin – vader speelde de baas – weinig aandacht voor hem – veel ruzie onder elkaar. Gewone alledaagse dingen, die velen van ons als kind meegemaakt hebben. Ook heel extreme gebeurtenissen kunnen hebben plaats gevonden, zoals een oorlog, een natuurramp, brand, honger, geldtekort, verslaving, mishandeling of seksueel misbruik.
Heftig of niet heftig, al deze gebeurtenissen zijn doorslaggevend voor onze verdere ontwikkeling. Als vele jaren later HELP wordt geroepen, kan zo’n traumatische ervaring de oorzaak zijn achter de hulpvraag.

Vaak verwijten wij onze ouders hun “wandaden”. Na meer dan 50 jaar hoor ik nog iemand zijn “verschrikkelijke verhaal” navertellen, in geuren en kleuren, weer helemaal emotioneel beleefd. Waarom al die herhalingen telkens weer dumpen op iedere gewillige toehoorder? Waarom ouders, soms al ver in de tachtig, aan blijven vallen op hun “verjaarde” handelingen? Dat is niet fair. En ……… zijn we zélf niet erg gewelddadig door telkens weer ons “drama” in het leven te roepen?
Ouders zijn er vaak niet echt schuldig aan. Zij hebben gehandeld met hun mogelijkheden / beperkingen. Ook zij waren eens kind met ouders. En die hadden ook weer ouders met plussen en minnen. En ……… heel veel is ook goed gegaan (kijk maar in de spiegel).
Maar de dingen die fout zijn gegaan ……… daar lijden wij onder. We willen ervan af. Maar hoe? Inslikken, wegduwen, compenseren in raar eet- en drinkgedrag? We weten dat dát niets oplost.

Zoek iemand die echt naar je luistert, je begeleidt en je support geeft om al je boosheid, frustraties en pijn uit het verleden op te ruimen. Daarna is het oké om met je ouders over vroeger te spreken en vragen te stellen. Dat is respectvol, liefdevol. Neem verantwoording voor de bagage, die je uit je jeugd mee gekregen hebt en ga opruimen. Haal je koffer leeg, veeg hem uit en maak een nieuwe start!
Het kan nog!

Nirad