HEB JIJ OOK EEN NIEUWE START GEMAAKT

met goede voornemens voor het nieuwe jaar? Of ga je gewoon door zoals het was?
Was vorig jaar een jaar waar je tevreden en dankbaar op terug kan blikken?
Of ben je nog verder vastgedraaid?

Klokslag 12 uur in de nacht, in de grote chaos van knallen en lallen, wensen wij elkaar en bijna iedereen een gelukkig, voorspoedig, blij en vrij, liefdevol, vredig en vruchtbaar, inspirerend en overweldigend nieuwjaar toe.
Om erna weer onze oude, liefdeloze, vruchteloze, ondermijnende, oorlogszuchtige, hatelijke verwijten, ruzies en irritaties weer op te pakken en / of te ondergaan.

Hoe laten wij dit ieder jaar weer gebeuren?
Natuurlijk kunnen wij oud zeer op slag van 12 uur niet ongedaan maken.
Wel is zo’n magisch moment in de nacht van Oud-en Nieuw dé gelegenheid om even stil te staan bij onszelf en ons af te vragen: Hoe ga ik om met de mensen om me heen en met mezelf in mijn werk en in mijn privé?

Dit tijdstip is hét moment om echt even stil te zijn……… je zelf te ervaren………
om daarna het feestgedruis weer in te gaan.
Ik heb dit een keer gedaan met Oud-en-Nieuw. Samen met zo’n 30 vrienden.
Om 10 minuten voor 12 hebben wij met gesloten ogen tien minuten lang Gibberish gesproken (een wartaal die niemand verstaat, ook ikzelf niet. Een onbekende taal waarin wij al onze oude, liefdeloze, vruchteloze, ondermijnende, oorlogszuchtige, hatelijke verwijten, ruzies en irritaties kunnen lozen, zonder wie dan ook te benadelen).
Klokslag 12 uur: STILTE……… twee minuten lang……...
Daarna muziek, swingen, champagne en veel warme omhelzingen en oprechte wensen!
Een prachtige nieuwe start! Totaal anders dan al mijn vorige Oud-en-Nieuw feesten.
En ik ken nog 30 mensen die toen ook zo’n nieuwe start gemaakt hebben.

Hoe wordt jouw nieuwe start?

Nirad