Systemisch werken met familieopstellingen

Een aantal van de columns van Nirad gaat ook over familieopstellingen.
Zie bijvoorbeeld:  

Voor alle foto's op deze site geldt:
klik op de foto voor een vergroting

 

 

 

 

 

Wat zijn familieopstellingen?

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen.
Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit de zo genoemde verstrikkingen.
Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Hoe gaat het?

Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die een thema wil inbrengen nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. De cliënt heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie verteld.
Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant van zijn moeder en brengt haar naar de plek die zijn innerlijk beeld of gevoel aangeeft. Dan doet hij hetzelfde met de andere representanten, en ook met een representant van zichzelf.
Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks, waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.
Als iemand bijvoorbeeld onbewust een last draagt voor zijn vader, die kameraden in de oorlog heeft verloren waar nooit over gesproken is, dan is het in een opstelling mogelijk om de omgekomen kameraden op te stellen. En wanneer die zien dat de zoon van hun makker, die het wel heeft overleefd, de neiging heeft onbewust de schuld op zich te nemen van hun dood, dan zeggen die kameraden misschien spontaan tegen de zoon van hun makker dat het hen niet helpt als zijn zoon zich schuldig voelt. ‘Ons gaat het goed, het was hij of wij….. Laat het je goed gaan, al is je vader misschien een beetje mét ons gestorven …' Dergelijke zinnen in een opstelling zijn vaak ontroerende eye-openers voor de cliënt. Wanneer het beeld klopt, voelen de representanten en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk.

Wat de cliënt er vervolgens mee doet, is uiteraard aan hem of haar. Vaak voelt het als verlichting en een toestemming om het eigen leven vol te nemen. Soms blijft iemand liever trouw aan een dynamiek die al zo lang zo bekend en vertrouwd is. Ook daarover is geen oordeel. Elke deelnemer kiest zelf en houdt zijn of haar waardigheid.

Voor wie?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hen eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.
Vooral die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt.
Een kenmerk van levensvragen waar een opstelling kan helpen zijn juist die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en bent ingebonden in een dynamiek. Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem, zoals in het voorbeeld van de omgekomen kameraden hierboven. Daarom heeft voor deze vragen het heel hard werken aan jezelf vaak geen langdurig effect. De wortel ligt ergens anders.

(Deze tekst is overgenomen van de website van het Bert Hellinger Instituut, waar ik mijn opleiding heb gevolgd.)

naar boven

De relatie tussen familieopstellingen en psychotherapie

Het werken met familieopstellingen gaat heel goed samen met psychotherapie en zeker met Postural Integration Therapie, die het emotionele lichaam als invalshoek heeft (lichaam, emoties en geest worden gelijktijdig benaderd).

In psychotherapie wordt de persoon aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Als Postural Integration therapeute vind ik het belangrijk de cliënt te helpen om zijn kwaliteiten te ontdekken in zijn levenswijze, deze te ontplooien, ervan te genieten en ze te delen met anderen. Het is vaak nodig om door middel van therapeutische oefeningen bewustzijn te brengen in patronen en symptomen, die deze ontdekkingsreis in de weg staan.

Maar er is ook gedrag waarvoor hij niet persoonlijk aanspreekbaar is. De persoon kan onbewust verstrikt zijn in een familiesysteem, waardoor hij bepaalde symptomen heeft als falen in relatie of werk, depressie, moeheid of afwezigheid.
In familieopstellingen komt deze verstrikking aan het licht en kunnen we oplossingen in beeld brengen, die het familiesysteem van de cliënt doen ontspannen, zodat de liefde, de kracht en de energie van dit systeem weer kunnen gaan stromen. De cliënt voelt zich vaak lichter en opgelucht. In psychotherapie kunnen we vervolgens verder werken aan deze oplossingsbeelden.

naar boven

 

Individuele opstellingen

Het is ook mogelijk individueel een familieopstelling te doen, al dan niet met therapeutisch werk in onderling overleg. Hierbij gebruiken wij geen personen als representant, maar werken we met voorwerpen.
De locatie is de Witte Wolk in Nieuw Scheemda.
De tijdsduur is een tot anderhalf uur.
De kosten zijn € 55 - € 75.

naar boven